DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.12.2015 17:46:15

FK Baník Most 1909 - A žáci U15 - ročník 2000

Členské příspěvky

 

 

Příspěvky na činnost

2013 - 2014

 

 

 

Fotbalová akademie Josefa Masopusta o. s. při FK Baník Most < xml:namespace prefix = st1 />1909, a. s. stanovila výši příspěvků na činnost na soutěžní ročník 2013 – 2014 takto:

 

Přípravky                                                        400,-Kč/měsíčně

Žáci                                                                 500,-Kč/měsíčně

Dorostenci                                                      500,-Kč/měsíčně      

Hráči, kteří dojíždějí z jiných okresů

(Chomutov, Louny, Teplice)                              300,- Kč/měsíčně

Předškolní děti                                                 100,- Kč/měsíčně

 

Výhody pro žáky – hráče navštěvující 10. ZŠ v Mostě

   sleva na sazbu příspěvků ve výši                 -100,-Kč/měsíčně

 

Placení bude probíhat v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců. Z plateb je vyjmut měsíc červenec.

Platba se provádí v daném měsíci nejpozději do 20. dne příslušného měsíce, platby za více měsíců se hradí dopředu (ne zpětně).

 

Platbu lze provést: 

1/          TRVALÝM platebním příkazem převodem z vlastního účtu na účet Fotbalové akademie Josefa Masopusta o. s., vedený u ČSOB: č.účtu 164804654/0300, konstantní symbol (KS) - 0558, variabilní symbol (VS)- rodné číslo hráče (dítěte) bez posledního dvojčíslí,

Do kolonky zpráva pro příjemce napište jméno a příjmení hráče        

(dítěte).

Potvrzení o zřízení trvalého příkazu je nutno doložit trenérovi družstva

  

2/                            V HOTOVOSTI trenérovi, případně vedoucímu mužstva, proti příjmovému pokladnímu dokladu.  

 

Pokud jsou v klubu sourozenci, platí příspěvky jen jeden.

 

Z vybraných příspěvků na činnost jsou jednotlivým družstvům hrazeny především náklady na startovné, dopravu, materiální vybavení, energie a služby v areálech mládeže apod.

  

V Mostě dne 31. 7. 2013                     

                                                           Fotbalová akademie Josefa Masopusta o.s.

                                                           Svatopluka Čecha 275

                                                                         434 01 Most